60 מספרים מגנטיים וסימני חשבון להיכרות עם הספרות . 

נצמדים לכל משטח מגנטי.

מספרים מגנטיים מעץ

69.00 ₪מחיר